izjava o zasebnosti

1. Splošno

Gostišče Turk spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Gostišče Turk se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Ecijo Turk s.p., Cesta med vinogradi 34, Koper, E-naslov: gostisce_turk@siol.net, telefonska številka: +386 (0)31 349 377

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletne strani Gostišče Turk se na spletnem strežniku po potrditvi piškotkov avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Gostišče Turk tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Pošiljanje povpraševanja in rezervacije:

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje ali rezervacijo. V ta namen Gostišče Turk od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek ali naziv
 • e-naslov,
 • telefonska številka,
 • podatke o vsebini vašega povpraševanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni Gostišče Turk, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Gostišče Turk, tj. gostinstvo in sicer za odgovor na vaše povpraševanje, za pripravo ponudbe in dogovore o rezervaciji. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali vam zagotoviti rezervacijo.

4. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

Gostišče Turk se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

5. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni za namen komunikacije, podajanja informacij in rezervacije.

6. Način varstva vaših podatkov

Gostišče Turk se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Gostišče Turk bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Poslani podatki na spletni strani gostisce-turk.si so kodirani, kot tudi povezava, katera je kodirana s SSL certifikatom.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

7. Vaše pravice

Gostišče Turk zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Gostišče Turk:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • -      poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo Gostišče Turk posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Gostišče Turk se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

8. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba.

9. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 


uporaba piškotkov

Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani in jo naredili bolj prijetno, naša spletna stran uporablja »piškotke«. Piškotki so majhne podatkovne enote, ki vam omogočajo lažje opravljanje nakupov, lažje prikazovanje strani in nam omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev, razumevanje, kako uporabljajo našo stran, nam pa posredujejo podatke, s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk spletne strani bolj prijeten in učinkovit. Piškotki lahko beležijo osebne podatke kot so npr. IP naslov, obnašanje na spletni strani, čas ogleda določene strani, približno lokacijo glede na IP naslov, napravo iz katere dostopate do spletne strani ter kateri brskalnik uporabljate. Če ne želite uporabljati piškotkov, lahko le-te preprečite, če ne dovolite vklop ob obisku spletne strani. Piškotki se na vašo napravo ne shranjuje brez vašega dovoljenja. Če piškotkov niste dovolili, še zmeraj si lahko ogledujete vsebino na naši spletni strani, vendar je možno, da vse funkcije ne bodo delovale.

Na naši spletni strani uporabljamo sledeče piškotke:

ime piškotka - namen - veljavnost piškotka
crumb - nastavitve uporabe piškotkov - trajanje seje
ss_cid - statistika obiska - 24 mesecev
ss_cookieAllowed - soglasje uporabe piškotkov - 30 dni
ss_cpvisit - statistika obiska - 24 mesecev
ss_cvisit  - statistika obiska - trajanje seje
ss_cvr  - statistika obiska - 24 mesecev
ss_cvt - statistika obiska - trajanje seje

Za dodatne informacije kako piškotke pregledati in izbrisati vam svetujemo da si ogledate navodila vašega brskalnika.